pais

Külas on Inga Raitar: Kuidas võimust saab vägivald?

on Reede, 28 Aprill 2023. Posted in Arhiiv

Lektooriumi õhtu Tartus Gildi 3 teisel korrusel kolmapäeval 3.mail kell 18:00
Külas on Inga Raitar: Kuidas võimust saab vägivald?
"Teadmistes peitub võim.
Väikesearvulise eliidi käsutuses hoitud salajased teadmised või õpetused võivad neile kindlustada veelgi suurema võimu. Arusaamu ja meetodeid, mille abil saavutati valgustatuse ja indiviidi evolutsiooni väga kõrge tasand, on ajaloo jooksul hoitud ainult võimulolijate käsutuses. Imelikul kombel on ka otsene hävitamise (näiteks Aleksandria raamatukogu mahapõletamine) või teadmiste levikule rangete piirangute seadmise põhjuseks olnud valitsemis- ja võimuiha.
Ülemaailmse võimuvõitluse käigus on suurema osa iidsete teadmiste ja tarkuste avalikkuse eest varjamine olnud vahend, mille abil olulisemaid tõdesid nii katta kui neid kasusaamise eesmärgil kasutada (või likvideerida),“
on öelnud tuumafüüsik Daniel Sewell Ward.
Iidsete teadmiste uurija, kirjanik ja maailmarändur Inga Raitar on valitsemise algse eesmärgi – teadmiste kaudu oma meelevalla all olevale riigile õitsengut ja heaolu tagada – asendumist inimesi vägivalla abil allutava võimuga uurinud aastaid.
Millal ja kuidas läheb jumalik kuningavõim üle kurjusele toetuvaks vägi-vallatsemiseks, sellest 03.05 õhtul Lektooriumis räägimegi.
 
Teepaus ja aruteluring.
Lahe on, kui ühiseks näksimiseks midagi suupärast lauale tood.
Soovitav osaluspanus 10€.
Kohtumiseni!
Inga Raitar.
Peeter Lepisk 5278539
© 2023 MTÜ Lektoorium.