pais

Teadlik Vanemaksolek - Tartus

on Esmaspäev, 19 September 2011. Posted in Arhiiv

Teadlik Vanemaksolek - Tartus

Lektoorium Tartus Atlantise konverentsisaalis kolmapäeval, 28. septembril kell 17:30:

Teadlik vanemaksolek

Kuidas saame kaasa aidata oma laste võimete avaldumisele ning tõsta nii laste kui ka enda elukvaliteeti?

Missugust mõju avaldavad järeltulijate geneetilisele programmile vanemate hoiakud ja uskumused?

Millal tuleks elada sisse lapse teadliku „geeniinseneri“ rolli?

Neid küsimusi käsitleb dr. Bruce Lipton oma rohkete näidetega illustreeritud videoseminaris „Teadliku vanemaksolemise bioloogia“ (~ 70 min., eestikeelsed subtiitrid).

Pärast videoseminari on osalejatel koheselt võimalik järele proovida üht võimalikku meetodit - kasutades Algallika protsessi ja hingamistööd  -, kuidas teha kindlaks oma elu ja tervist mõjutavaid mõtteid ja uskumusi ning luua positiivseid muutusi.

Vanemate-poolne programmeerimine käivitub esmalt sugurakkude formeerumises läbi  „genoomilise äramärkimise“(genomic imprinting). Vanemate mõju järeltulija elu kujundamisele laieneb edasi emaka veekeskkonda, kus lapse aju saab oma esimesed keskkonnakogemused. Järgnevalt võivad lapse võimed ja loomujooned saada tugevdavaid või hävitavaid mõjutusi läbi sünnikogemuse, hoolitsuse ja vanemlike oskuste olemasolu või puudumise. Väga varastel kogemustel on pikaajaline mõju, sest need määravad potentsiaali, mida elu kulgedes väljendame. Film aitab vanematel mõista, kuidas oma laste võimete avaldumisele kaasa aidata ning laste ja ka enda elukvaliteeti tõsta.

Lõpetuseks tutvustavad Inge Bachaus ja Kadri Aua teadliku raseduse, sünnituse ja vanemaksolemise kursust Sünni Vägi (~60 min).

Uus teadus lapse iseloomu ja võimete kujundamisest.

Teadus on seni kinnitanud, et inimese loomuomadused on programmeeritud tema geenidesse. Ometi tõestavad hiljutised avastused rakubioloogias, et vanemate hoiakud ja uskumused avaldavad järeltulijate geneetilisele programmile sügavat mõju.

Sünni- ja sünnieelse arengu uurimise üks pioneere Ph.D. Bruce H. Lipton  vaatleb vanemate „programmeeringu“ olulist rolli meie tervise, käitumise, mõtteviisi ja suhete kujunemisel. Uuel teadusel põhinev loeng näitab mehhanismi, kuidas vanemate emotsioonid ja tõekspidamised mõjutavad laste geneetilise koodi väljavalimist ning isegi selle ümberkirjutamist.

Sünni Vägi

Ühe võimaluse tegeleda sügavuti oma mõtete ja uskumuste teadvustamise ning iseenda ja seeläbi ka oma laste ellu positiivsete muudatuste loomisega, on Binnie A. Dansby poolt 20 aastat tagasi väljatöötatud ja praktiseeritud põhjalik kursus teadlikust eostamisest, rasedusest, sünnitusest ja vanemaksolemisest.

SÜNNI VÄGI – teadliku raseduse ja sünnituse kursus

10 teemat, 10 kohtumist 12.oktoobrist kuni 14.detsembrini 2011

Kuidas luua rasedusest, sünnitusest ja vanemaksolemisest enda ja lapse jaoks õrn, turvaline ning armastusküllane kogemus?

Neid teemasid käsitletakse põhjalikult Binnie A. Dansby poolt välja töötatud Algallika protsessil ja hingamistööl põhineval kursusel teadlikust rasedusest, sünnitusest ja vanemaksolemisest. Kursust viivad läbi Algallika protsessi ja hingamistöö terapeudid ning sünnitoetajad Inge Bachaus ja Kadri Aua (MTÜ Sünni Vägi).

Kursus koosneb kümnest üks kord nädalas toimuvast ning kolm tundi kestvast kohtumisest. Iga kord on oma konkreetne teema, mida süvitsi käsitletakse. Igal kohtumisel on vestlusring, rasedate jooga, paaris- või grupitöö, meditatsioon või protsessitöö ning hingamisseanss.

Kursus algab 12. oktoobril kell 10 Atlantise konverentsisaalis.

Kursuse „Sünni Vägi“, teadliku sünni ja sünnituse ning vabastava hingamise kohta leiad rohkem infot www.algallikas.eu

Seekordne kohtumine Lektooriumis kestab umbes 3h.

Soovitav osaluspanus 6€, kahekesi tulles kahepeale 9€.

© 2021 MTÜ Lektoorium.